Przewóz osób

autobus

Aby przewozić ludzi busem lub autobusem, kierowca musi posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Jeżeli jednak ten sam kierowca chciałby założyć firmę transportową (nawet jednoosobową), świadcząca usługi w zakresie przewozu ludzi oraz mienia, musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika jest to dokument, który potwierdza, że osoba zarządzająca taką firmą, posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną,, z zakresu prowadzenia firmy. Aby zdobyć taki certyfikat przewoźnika, musi osoba się o niego ubiegająca posiąść wiedzę z zakresu:

  • prawa cywilnego,
  • prawa handlowego,
  • prawa socjalnego,
  • prawa podatkowego,
  • działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
  • dostępu do rynku,
  • norm technicznych i technicznych aspektów działalności,
  • bezpieczeństwa drogowego,

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, można uzyskać po zakończonym kursie w ośrodku szkolenia zawodowego, który kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu, daje nam zielone światło do rozpoczęcia własnej działalności transportowej.

Certyfikat kompetencji jest niezbędny, aby nie dopuścić do rynku osób, które przez swoja niewiedzę mogły by stworzyć niebezpieczeństwo, lub mogły by postępować wbrew prawu i etyce.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz