Pomiar hałasu w miejscu pracy – obowiązek czy czynność fakultatywna?

laboratorium

Pomiar hałasu w miejscu pracy
Poziom hałasu w miejscu pracy musi mieścić się w określonych normach. Chodzi tu przecież o zdrowie pracowników. Wielu pracodawców zdaje sobie z tego sprawę i nie trzeba ich zmuszać do przeprowadzania tego typu testów. Dobrze jednak wiemy, że spora część ludzi stara się oszczędzić na wszystkim. Z myślą o tej grupie obowiązek dokonywania pomiarów hałasu został ustanowiony w przepisach.

Kiedy należy wykonać badanie?
Każdy pracodawca ma obowiązek rozeznania procesów technologicznych, organizacji i sposobu wykonywania pracy oraz występujących w nich czynników szkodliwych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od rozpoczęcia działalności. Kolejne pomiary hałasu należy przeprowadzać:

  • co najmniej raz na dwa lata jeśli ostatnie badanie wykazało poziom hałasu na poziomie 0,2-0,5 NDN
  • co najmniej raz w roku gdy wartość wyniosła więcej niż 0,5 NDN
  • również w każdym wypadku gdy wystąpiła zmiana w warunku występowania hałasu

Kto je wykonuje?
Pomiar hałasu wykonują akredytowane laboratoria badawcze. Jeśli w pobliżu nie ma tego typu placówek, badania mogą zostać wykonane również przez między innymi laboratoria szkół wyższych, laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub wojskowej, czy laboratoria prowadzone przez osoby prywatne (tylko te, które uzyskały certyfikat kompetencji w zakresie dokonywania tego typu pomiarów).

Waga pomiarów
Pomiary hałasu to nie tylko obowiązek. W grę wchodzi przede wszystkim zdrowie wszystkich pracowników. Przebywanie w pomieszczeniach o zbyt dużym poziomie hałasu może prowadzić do poważnych uszkodzeń słuchu, złego samopoczucia, a także zwiększonej podatności na choroby psychiczne.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz